Novinky

Od 27.4.2020 je opět knihovna otevřená každý ČTVRTEK 16:00 - 18:00

DO ODVOLÁNÍ je nutné v knihovně dodržovat:

  • vstup do knihovny je povolen pouze s ochrannými prostředky např. respirátor, rouška, šátek.
  •  před vstupen do knihovny použít desinfekci, která je v knihovně.
  •  každý návštěvník knihovny je povinen použít jednorázové rukavice (budou k dispozici) při výběru a manipulaci knih a časopisů.
  •  je nezbytně nutné vstupovat do knihovny jednotlivě a dodržovat vzájemné odstupy minimálně 2 m a to platí i pro čekající návštěvníky před knihovnou.
  •  nezdržujte se, prosím, v knihovně déle, než je nezbytně nutné.

DĚKUJI!

Od nového roku 2020 odebíráme nově časopisy Kreativ a pro mládež Matřídouška, Rozmarýnka a Simpsonovi.
V roce 2019 jsme doplnili kihovní fond, nakoupilo se nových 211 knížek pro dospělé, děti i mládež. Pravidelně půjčujeme knihy z výměnného fondu Městské knihovny Znojmo.

Dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury na projekt „Automatizace obecní knihovny v Krhovicích“ jsme velmi uvítali. Podpořený projekt plně splnil svůj účel a přispěl ke zkvalitnění služeb a zatraktivnění knihovny, zpřístupnění knihovního fondu prostřednictvím on-line katalogu (který ještě doplňujeme), zvýšením počtu PC pro veřejnost. Během roku 2016 jsme dle plánu zakoupili licenci regionálního knihovního systému Clavius REKS, který je spravován Městskou knihovnou Znojmo.

Dále jsme pořídili výpočetní techniku (Notebook, operační systém, antivirový program, myš, potřebné kabely, tiskárnu se scannerem, který nám v knihovně chyběl, programové vybavení, pořídili jsme scanner čárkových kódů pro zahájení automatizovaného výpůjčního procesu.

Výše výdajů akce 2016 ......43.863,68

Hrazeno z rozpočtu MK .......30.000,-    Kč

Hrazeno z rozpočtu obce ....13.863,68 Kč

Dotaci poskytnutou Jihomoravským krajem na „Revitalizaci mobiliáře Místní lidové knihovny v Krhovicích“ jsme také velmi uvítali. Za pomoci neinvestiční dotace jsme pořídili nové regály, nástavce, police, schůdky, stoly a sedací vaky v knihovně, zvýšili jsme počet studijních míst z 5 na 8 a pořídili nové PC. Vytvořili jsme dětský koutek

Výše výdajů akce 2016 .... 62.815,- Kč

Hrazeno z rozpočtu JMK ... 25.000,- Kč

Hrazeno z rozpočtu obce ...37.815,- Kč
Od 27.4.2020 je opět knihovna otevřená každý ČTVRTEK 16:00 - 18:00

DO ODVOLÁNÍ je nutné v knihovně dodržovat:

  • vstup do knihovny je povolen pouze s ochrannými prostředky např. respirátor, rouška, šátek.
  •  před vstupen do knihovny použít desinfekci, která je v knihovně.
  •  každý návštěvník knihovny je povinen použít jednorázové rukavice (budou k dispozici) při výběru a manipulaci knih a časopisů.
  •  je nezbytně nutné vstupovat do knihovny jednotlivě a dodržovat vzájemné odstupy minimálně 2 m a to platí i pro čekající návštěvníky před knihovnou.
  •  nezdržujte se, prosím, v knihovně déle, než je nezbytně nutné.

DĚKUJI!