Novinky

Knihovna 2017 - nové fotky naší knihovny :-)

Od nového roku 2017 odebíráme nově časopis pro mládež JJ (časák sepsaný JůTubery) a pro děti Čtyřlístek, Čtyřlístek speciál a Ahoj, tady Fifi ;-)
V roce 2016 jsme doplnili kihovní fond, nakoupilo se nových 73 knížek pro dospělé, děti i mládež. Pravidelně půjčujeme knihy z výměnného fondu Městské knihovny Znojmo.

Dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury na projekt „Automatizace obecní knihovny v Krhovicích“ jsme velmi uvítali. Podpořený projekt plně splnil svůj účel a přispěl ke zkvalitnění služeb a zatraktivnění knihovny, zpřístupnění knihovního fondu prostřednictvím on-line katalogu (který ještě doplňujeme), zvýšením počtu PC pro veřejnost. Během roku 2016 jsme dle plánu zakoupili licenci regionálního knihovního systému Clavius REKS, který je spravován Městskou knihovnou Znojmo.

Dále jsme pořídili výpočetní techniku (Notebook, operační systém, antivirový program, myš, potřebné kabely, tiskárnu se scannerem, který nám v knihovně chyběl, programové vybavení, pořídili jsme scanner čárkových kódů pro zahájení automatizovaného výpůjčního procesu.

Výše výdajů akce 2016 ......43.863,68

Hrazeno z rozpočtu MK .......30.000,-    Kč

Hrazeno z rozpočtu obce ....13.863,68 Kč

Dotaci poskytnutou Jihomoravským krajem na „Revitalizaci mobiliáře Místní lidové knihovny v Krhovicích“ jsme také velmi uvítali. Za pomoci neinvestiční dotace jsme pořídili nové regály, nástavce, police, schůdky, stoly a sedací vaky v knihovně, zvýšili jsme počet studijních míst z 5 na 8 a pořídili nové PC. Vytvořili jsme dětský koutek

Výše výdajů akce 2016 .... 62.815,- Kč

Hrazeno z rozpočtu JMK ... 25.000,- Kč

Hrazeno z rozpočtu obce ...37.815,- Kč
Tento čtvrtek 15.2.2018  již opět otevřeno (16:00-18:00)