Čtenářské konto, prodloužení výpůjční doby

VSTUP PRO PŘIHLÁŠEŠNÍ

baze.knihovnazn.cz/katalog/krhovice/l.dll?octenhtm

Po vstupu do vašeho čtenářského konta přes odkaz, vyplňte číslo průkazky a PIN ve tvaru poslední dvojčíslí roku, měsíc a den narození [RRMMDD]

Jak postupovat, chcete-li si sami prodloužit výpůjční dobu na knihy, které máte půjčeny z naší knihovny?

Po vstupu do vašeho čtenářského konta přes odkaz, nebo v on-line katalogu (vyplňte číslo průkazky a PIN ve tvaru poslední dvojčíslí roku, měsíc a den narození [RRMMDD]), si kliknutím do čtverečku, umístněného vpravo u jednotlivých knih označíte ty, jejichž výpůjční dobu chcete prodloužit. Poté kliknete na "Prodloužit označené výpůjčky".

Pokud však již uplynula doba, na kterou máte dokument půjčený (14 dní u časopisů, 30 dní u knih), nelze výpůjční dobu prodloužit přes internet. V tomto případě lze výpůjčku prodloužit telefonicky na čísle 515 234 415, 605 965 569 nebo osobně v knihovně. V případě, že doba, na kterou jste si dokument půjčili, přesáhne 100 dní, vaše čtenářské konto bude automaticky zablokováno a nebudete si moci již nic vypůjčit, dokud daný dokument nevrátíte.

Tento čtvrtek 15.2.2018  již opět otevřeno (16:00-18:00)